Vispareja Informacija Latviešiem no Latvijas


 
Sniegta informacija ir juridiski neoficials pakalpojums
     
  1. LATVIJAS REPUBLIKAS PARSTAVNIECIBAS
APVIENOTAJA KARALISTE (AK)
  a) Latvijas Republikas vestnieciba Londona
Vestnieks Andris Teikmanis
45 Nottingham Place, London W1U 5LY
talr. +44 (0) 20 731 200 40
http://www.mfa.gov.lv/london
e-pasts embassy.uk@mfa.gov.lv
  b) Goda konsuls Velsa - Andris Taurinš
Lulworth House, Monk Street, Abergavenny,
Monmouthshire NP7 5NP, Wales.
talr. 1873 857 177
fakss. 1873 852 630
e-pasts andy@ttassoc.demon.co.uk
  c) Goda konsuls Mancestera - Howard James Pym
Pemberton House Farm, Park Hall Road, Charnock
Richard Nr. Chorley, Lancashire PR7 5LP
talr. 1257 794 096
fakss. 1257 791 637
e-pasts howardpym@tiscali.co.uk
     
  2. Latvijas ev. lut. Baznicas parvalde Lielbritanija
Garigais vaditajs pravests Dr. Andris Abakuks,
4 Richmond Close, Epsom,
Surrey, KT18 5EY
talr.: 01372 811144
e-pasts majas abakuks@ntlworld.com
e-pasts darba a.abakuks@bbk.ac.uk

Parvaldes priekšnieks Profesors Dr. Reinhards Vitols,
12 Sunnindale Dr.,Tollerton, Nottingham NG12 4ES
talr/fakss 0115 937 4630
e-pasts vitols@onetel.com

  3. Bezmaksas Interneta pakalpojumi atrodami vietejas pašvaldibu bibliotekas. (Library)
  4. Lielbritanijas latviešu majas lapa „Labrit"
www.labrit.co.uk
e-pasts info@labrit.co.uk

Palidziba
e-pasts info@labrit.co.uk

  5. Uzturešanas un darbs Apvienotaja Karaliste (AK)
Iekšlietu ministrijas (Home Office) publikacija
www.ind.homeoffice.gov.uk
  6. Viesstradnieku registrešanas schemas anketas
pieejamas tikai anglu valoda.
talr. 0114 259 6262
e-pasts WRS@ind.homeoffice.gsi.gov.uk
www.workingintheuk.gov.uk
  7. Lietderigi dokumenti lidznemami darba meklešanai
CV t.i. Curriculum Vitae, anglu valoda.
www.workingday.lv/cv/new/
Vismaz vienu pases kopiju un 4 pases fotografijas.
Latvijas policijas izzinu anglu valoda.
(Var iegadaties Bruninieku iela 72a, Riga)
  8. Immigration and Nationality Enquiries Bureau (INEB)
(Imigracijas un valsts piederibas informacijas birojs)
talr. 0870 606 7766 vai 020 7378 9191
  9. Department for Work and Pensions
(Nodarbinatibas un pensiju departaments)
talr. 0207 712 2171
www.dwp.gov.uk
  10. Darba iekartošanas biroji (Jobcentre Plus)
www.jobcentreplus.gov.uk un www.worktrain.gov.uk
ari www.localrecruit.co.uk
  11. Talruna gramata timekli www.118118.com
  12. National Minimum Wage Helpline
(Valsts noteiktas minimalas algas konsultaciju dienests)
talr. 0845 6000 678
www.acas.org.uk/
  13. Atra palidziba 999 bezmaksas talr. nrs.
POLICIJA + UGUNSDZESEJI + AMBULANCE
lietojams tikai nopietnos gadijumos

Policija
Ja uzskatat, ka jusu darba devejs jus vai citus stradniekus parlieku izmanto vai nepienacigi izturas pret jums, sazinieties ar vietejo policijas iecirkni. Talrunu numuri ir vieteja telefongramata.

  14. Iekšlietu ministrijas (Home Office) „Vidutaju" registracijas un kontroles agentura.
Gangmaster Project Team, Area 2c,
Ergon House, Horseferry Road,
London SW1P 2AL
e-pasts gla@defra.gsi.gov.uk

The Gangmasters Licensing Authority
Block 6, Spur A, Government Buildings
Chalfont Drive
Nottingham NG8 3LT
talr. 0115 900 8977

  15. Valsts mediciniska bezmaksas palidziba (NHS Direct)
talr. 0845 4647 sazvanams 24 st.d/n
Tiesibas pieprasit tulku. www.nhsdirect.nhs.uk
  16. Health & Safety Executive
(Veselibas un drošibas parvalde)
HSE Infoline Caerphilly Business Park Caerphilly CF83 3GG
talr. 08701 545500 Minicom: 02920 808537
e-pasts hseinfomationservices@natbrit.com
www.ind.homeoffice.gov.uk
www.hse.gov.uk

Ja esat spiesti kavet darbu slimibas gadijumos: www.dwp.gov.uk/lifeevent/benefits/statutory_sick_pay.asp#start

  17. Agricultural Wages Board Helpline
(Lauksaimniecibas algu konsultaciju dienests)
Anglija un Velsa 0845 000 134
Skotija 0131 244 6392
Ziemelirija 02890 520813 vai 02890 524492
  18. Newly Self-employed Helpline
(Palidzibas dienests jaunajam pašnodarbinatajam personam)
talr. 08459 15 4515
  19. Iedzivotaju konsultaciju birojs (Citizens' Advice Bureau)
Iedzivotaju konsultaciju birojs sniedz bezmaksas konfidencialu un objektivu konsultaciju. Te jums palidzes risinat problemas, taja skaita paradu, dzivošanas, juridiskos un nodarbinatibas jautajumus. Iedzivotaju konsultaciju birojs ir lielakaja dala pilsetu. To varat sameklet vieteja telefonu gramata vai majas lapa: www.citizensadvice.org.uk
  20. Valsts ienemumu dienests (Inland Revenue)
Valsts ienemumu dienests sniedz konsultacijas par nodokliem, socialas apdrošinašanas iemaksam, valsts noteikto minimalo algu, nodoklu atlaidem un bernu pabalstiem. Tuvako biroju varat meklet vieteja telefonu gramata vai majas lapas:
www.inlandrevenue.gov.uk
www.hmrc.gov.uk/rates/it.htm
AK stradajšo valsts nodoklu likme ir visiem vienada t.i. £4,895 beznodoklu pamata likme (vieniniekiem).
Nakamas £0 lidz £2,090 tiek apliktasa ar 10% nodokli, no £2091 lidz £32,400 ar 22% nodokli, virs £32,401 ar 40% nodokli.
Fiskalais 2005/06 nodoklu gads ir no 2005.g. 6.aprila lidz 2006.g. 5.aprilim
  21. Arodbiedribas (Trade Unions)
Daudzas darbavietas ir arodbiedribas, kuras parstav attiecigaja darbavieta nodarbinato cilveku tiesibas. Šis tiesibas ietver: tiesibas sanemt valsti noteikto minimalo algu, tiesibas uz partraukumiem, atvalinajumu un samaksu par atvalinajumu, tiesibas uz veselibas aizsardzibu un darba drošibu, tiesibas iesaistities apvieniba, tiesibas uz aizsardzibu pret netaisnu diskriminaciju. Ja jums ir kada problema, jums ir jasazinas ar arodbiedribu vai Arodbiedribas kongresa dienestu „Ziniet savas tiesibas" (Know Your Rights) pa talruni 0870 600 4882. Plašaku informaciju par tiesibam varat iegut majas lapa: www.tuc.org.uk

Darbs Apvienotaja Karaliste - Jusu darba tiesibas
www.tuc.org.uk/international/tuc-8138-f0.cfm

  22. „Macies tulit" (Learn Direct)
''Macies tulit" ir organizacija, kas sniedz bezmaksas konsultacijas par iespeju macities anglu valodu jums tuvakaja apkartne. Par kursiem var but noteikta samaksa, kas nav parmerigi augsta. Palidzibas talr: 0800 100900 www.learndirect.co.uk Lidzigi kursi atrodami ari citur, meklejiet vietejas pilsetas talrunu gramatas, zem 'Educational Services'
  23. Kur apmesties: Meklet vietejos laikrastos un www.yhalondon.org.uk vai www.yha.org.uk
Arkarta gadijumos var lugt palidzibu zvanot 'Shelterline' (pajumte) bezmaksas talr. 0808 800 4444
Islaicigs patverums, jauniešiem lidz 25.gadiem. www.nightstop-uk.org
  24. Juridiska konsultacija. (daleji bezmaksas)
'Legal Services Commission' (LSC) > 'Legal Aid' www.lawsociety.org.uk/aboutlawsociety/whoweworkwith/legalcommission.law
Šie pakalpojumi pieejami ari daudzos advokatu birojos.
  25. Starppilsetu sabiedriskais transports.
Viens no letakiem / plašakiem iekšzemes parvietošanas lidzekliem ir 'National Express' autobuss. www.nationalexpress.com
talr. 08705 80 80 80
  26. Lidsabiedribu un autobusu reisi uz Rigu.

Air Baltic no Londonas (HR) un Mancesteras uz Rigu
www.airbaltic.com/public/index.html

Ryanair * no Stanstead, east Midlands un Liverpool John Lennon lidostam uz Rigu
www.ryanair.com/site/EN/

Ecolines Autobuss no London, Birmingham, Nottingham, Leeds, Manchester, Holyhead un Dublin uz Rigu un citam pilsetam Latvija
Anglija talr.0207 730 3499 (Victoria Coach Station, London)
www.ecolines.lv vai www.eco-tickets.com

Eurolines autobuss
www.eurolines.com

  27. Talrunu sabiedribu prikšveles nr. zvanot uz Latviju

Auracall
Zvaniet priekšveles nr. 0871 9 194 019. Kad aicinati, ievadiet Latvijas kodu 00371 un numuru pec izveles. (10p minute)
Info. par citu zemju priekšveles nr.: www.auracall.com

Budgetcom
Zvaniet priekšveles nr. 0844 861 1414 Kad aicinati, ievadiet Latvijas kodu 00371 un numuru pec izveles, nobeidzot piespiediet # (1p minute)

Mobilo talr. savienojumi
Mob. talr. zvaniet 0911 501 5252, tad Lavijas kodu 00371 un numuru pec izveles, nobeidzot piespiediet # (15p min.)

Ar BT zemes linijas savienojumu uz mob. talr. Latvija, zvaniet preikšveles nr. 0871 722 5454. utt. (7p minute)

Info. par citu zemju priekšveles numuriem zvanit: 0870 041 4019 vai www.budgetcom.co.uk

  28. Talrunu tarifu ievadnumuri Anglija.
Vairakums sarunu ir letakas no pl.18.00 lidz 08.00 darbadienas, nedelas nogales un gadskartejas AK valsts brivdienas. (Bank Holidays)

0800.... bezmaksas
0844…. lidz 5p minute
0845…. 3.95p darbadienas,1p vakaros/nedelu nogales
0870…. 7.91p darbadienas, 3.95p vakaros/nedelu nogales
0871.... lidz 10p minute

0900, 0901... lidz 60p minute (neieteicams lietot)
0905, 0906... nenoteikta tarifa izmaksa (neieteicams)

  29. Tulkošanas pakalpojumi timekli (Latviešu > Anglu > Latviešu)
www.babelmaster.de/latvian_translation.html
www.amtrans.co.uk/latvian-translators.htm
www.proz.com/directory
e-pasts info@babelmaster.de
e-pasts tulko@torontozinas.com
  30. Office of the European Commission (UK)
Eiropas Komisijas birojs AK
Jean Monnet House
8 Storeys Gate
London SW1P 3AT
talr: 020 7973 1992
  31. ES pilsonu Ombudbirojs - Sudzibu birojs
European Ombudsman
1, Avenue du President Robert Schuman, B.P.403.
F-67001 Strasbourg Cede, France
talr: 00 33 388 172313 fakss: 00 33 388 179062
www.euro-ombudsman.eu.int/home/lv/default.htm
e-pasts euro-ombudsman@europarl.eu.int
  32. Alkohola saistitas problemas
Alcoholics Anonymous talr. 0845 769 7555
www.alcoholicsanonymous.co.uk/

Personigas problemas
Ja velaties parunat talr.
Lielbritanija 08457 90 90 90
Irija 1850 60 60 90
www.samaritans.org/

  33. Nodarbinatibas ligums. (Contract of Employment)
vai noteikumi, kur noradita darba alga, atvilkumi, brivdienas un citi saistoši noteikumi. Ir loti svarigi ka pec abu pušu t.i. darba deveja un nemeja, liguma vai noteikumu parakstišanas, kopija no ši dokumenta tiek izsniegta ari Jums (esat juridiski tiesigs to pieprasit).
  34. Pateretaju palidzibas centrs. (Consumers Direct)
talr. 08454 04 05 06 www.consumerdirect.gov.uk/
  35. Palidziba arkartes situacija. (L.R. Arlietu ministrija)
Konsultacijas departaments +371 701 6364 vai arpus darba laika konsulara departamenta dežurantam talr. +371 928 7398
www.am.gov.lv/lv/KonsularaInformacija/celotajiem/4525/#2
  36. Naudas parvedumi uz Latviju
Leti naudas parvedumi uz Latviju, LCC Trans Sending Ltd., Talr: 0800 019 5030 www.lcctransenvio.com

Western Union Talr. 0800 833 833
  37. Policijas noradijumi automašinu ipašniekiem un vaditajiem. (Anglu un latviešu valodas)
Lasiet noradijumus
  38. Priekšsamaksas 'MasterCard®' karte
Domata personam kuram nav pieejams bankas konts bet kuri velas norekinaties lietojot kreditkartei lidzigus maksajumus.
Plašaka info. pieejama pie:
Victor Trocki
TrockiLimite
talr. 020 7420 1911
e-pasts trocki@keescott.co.uk
  39. Veseliba - 'European Health Insurance Card'
Veselibas aprupes pieejamiba.
Ja jus esat ES pilsonis un pekšni saslimstat, viesojoties jebkura no ES valstim, Islande, Lichtenšteina, Norvegija vai Šveice, jums ir pieejama veselibas aprupe par brivu vai par pazeminatam cenam. Kopš 2004.g. junija ir ievesta Eiropas Veselibas apdrošinašanas karte. Ta aizstaj veidlapu E111. Pieprasiet savu karti vieteja socialas nodrošinašanas nodala vai slimokases nodala vai www.ehic.org.uk

Ši kartiba attiecas vienigi uz valsts apmaksatu veselibas aprupi. Dažas valstis (Anglija) arstešana ir bez maksas, dažas jasedz dala izdevumu, citas jamaksa par visiem pakalpojumiem un pec tam japieprasa atmaksa. Tadel saglabajiet visus rekinus, cekus un receptes.

Tuvaka informacija pieejama vieteja pasta - buklete „Health Advice for Travelers" vai www.dh.gov.uk/travellers

Ø 40. Padomi dodoties uz arzemem (ANO)
www.darbaz.lt/lv/sum_par_problmu/jaunumi
     
     
    Komentarus un ierosinajumus
Ludzu atrakstiet uz info@labrit.co.uk